wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Wspólnoty działające w parafii


  • Oaza Dzieci Bożych

Od września 2014 r. w naszej parafii dzieci ze szkoły podstawowej spotykają się co środę w ramach formacji Oazy Dzieci Bożych. Tam pogłębiają swoją wiarę i poznają podstawowe zagadnienia życia chrześcijańskiego. Poza spotkaniami są zaangażowani w życie naszej parafii jako ministranci, kandydaci czy bielanki. Ponadto wspólnie pracują przy kościele i parafii, uczestniczą we wspólnych wycieczkach do ważnych i ciekawych miejsc pod względem historii i religii. W czasie ostatnich wakacji zdobywali nasze polskie Tatry, a w zasadzie doliny oraz zwiedzali Wadowice, Kraków czy Zakopane. W cotygodniowych spotkaniach uczestniczy około 17 dzieci.
 


  • Młodzież Katolicka

Co piątek młodzież naszej parafii spotyka się na wspólnych spotkaniach pogłębiając swoją wiarę, poznając Pana Boga w Jego Słowie i Żywym Kościele, spędzając czas w dobrej atmosferze. Jest to czas słuchania konferencji, katechez, wspólnych rozmów, a także rozważania Słowa Bożego podczas Kręgu Biblijnego. Ponadto wielu z nich jest zaangażowanych w grupy liturgiczne, liturgiczną służbę ołtarza czy brało udział w przygotowaniu i przebiegu Wielkiej Rekonstrukcji Męczeństwa Unitów Drelowskich. Pracują na rzecz naszej wspólnoty Kościoła, organizują czuwania modlitewne w naszej parafii tak jak to było przed kanonizacją Jana Pawła II, raz w miesiącu spotykją się na adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, modlą się w intencji naszej diecezji i parafii i do tej modlitwy zapraszają wszystkich parafian; biorą również udział w wydarzeniach diecezjalnych tak jak np. Peregrynacja Znaków Światowych Dni Młodzieży czy Jerycho Młodych. W czasie ferii zimowych wspólnie wyjeżdżają na narty a w czasie wakacji poznają polskie góry, w ramach formacji, integracji i odpoczynku.
 


  • Legion Maryi

Od 12 lat przy naszej parafii istnieje prezydium Legionu Maryi pod wezwaniem Niepokalanie Poczętej Ucieczki Grzeszników. Do tego ruchu należy 9 członków czynnych i 7 wspomagających, którzy zbierają się na cotygodniowych spotkaniach. W ramach pracy na rzecz parafii nawiedzają chorych w ich domach, wykonują zlecane sprawy, odpowiadają m.in. za rozprowadzanie świec w ramach Wigilijnej Akcji Caritas, codziennie też modlą się w sprawach Kościoła, diecezji i naszej parafii. Ich praca apostolska bierze swój początek i wzrost od Tej, która porodziła Chrystusa za sprawą Ducha Świętego, od Tej, która dla nas jest wzorem wiary i służby. Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim. Zadaniem tego dzieła jest „zmiażdżenie głowy węża” i rozszerzenie królestwa Bożego. Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą Kościoła związali się w grupę bojową pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej, by wspierać nieustannie Kościół w walce przeciw światu i jego ciemnym mocom.


  • Krąg Biblijny


wstecz

Data ostatniej aktualizacji: 03 lutego 2016