wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 


 

 

 

13 czerwca 1999 r.

Uroczystości ku czci św. Onufrego w Horodku

Mszą św. 13 czerwca o godz. 12.00 br. zakończyły się doroczne uroczystości odpustowe ku czci św.Onufrego w Horodku.

Uroczystości rozpoczęły się już 12 czerwca procesją różańcową z placu męczeństwa przy kościele parafialnym w Drelowie do Sanktuarium św. Onufrego w Horodku. O godz. 22.00 rozpoczęła się adoracja krzyża z 1666 r. upamiętniającego objawienie się Świętego. Adorację poprowadził proboszcz drelowski ks. Roman Wiszniewski. O godz. 24.00 rozpoczęła się uroczysta pasterka, którą celebrował ks. dr Mirosław Semeniuk. Szczególną atmosferę tworzyła cisza nocy, odgłosy lasu, płonące pochodnie i oświetlenie pustelni (kaplicy). W homili ks. Semeniuk porównał to spotkanie do modlitwy pierwszych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań modlili się i spotykali w katakumbach pod osłoną nocy. Przypomniał on również, że w Horodku i otaczających go lasach ukrywali się unici w czasie ich prześladowań. Tu jak pierwsi chrześcijanie, modlili się i przyjmowali sakramenty. We mszy św. pasterskiej udział wzięła oprócz parafian drelowskich liczna grupa z Międzyrzeca Podlaskiego.

W niedzielę 13 czerwca kontynuowano uroczystości już o godz.10.00 godzinkami o Niepokalanym P.N.M.P. O godz.10.30 odbył się różaniec fatimski, a później modlitwy dziękczynnobałagalne do św,Onufrego. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Henryka Skolimowskiego - kustosza Sanktuarium Maryjnego w Kolembrodach. Po Mszy św. odbyło się błogosławieństwo dzieci.

Oto program uroczystości odpustowych w Horodku z dnia 12-13.VI.1999 r. :

Sobota 12-06-99
godz 21.00 - Procesja ( z kościoła parafialnego w Drelowie do Horodka) wdzięczności za wiarę jaką bronili i przekazali nam ojcowie.
godz 22.00 - Nabożeństwo pokutne i adoracja Krzyża z 1666 r. (możliwość spowiedz)
godz 23.00 - Czytanie próśb i podziękowań z modlitwą wstawienniczą do świętego Onufrego.
godz 24.00 - Uroczysta Pasterka (w intencjach podanych na kartkach)

Niedziela 13-06-99
Horodek
godz 10.00 - Godzinki o Niepokalanym P.N.M.P
godz 10.30 - Różaniec Fatimski
godz 11.30 - Modlitwy dziękczynno błagalne do św. Onufrego
godz 12.00 - Uroczysta Suma Odpustowa ku czci św. Onufrego odprawiona w intencji Gości i Parafian (Błogosławieństwo dzieci)
 

wstecz