wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 

 

 

03 lipca 1999 r.

Wojciech Siemion w Horodku

3 lipca 1999 r o godz. 21.00 w Horoku przed kaplicą wystąpił znany aktor Wojciech Siemion.

W miejscu kultu św. Onufrego recytował wiersze związane z Podlasiem, a szczególnie wiersze poświęcone męczeństwu Unitów na Podlasiu. Spotkanie to jest organizowane przy okazji "II Dni Drelowa".

Rok wcześniej - 4 lipca 1998 - w Horodku odznaczonym medalem "Za zasługi dla Drelowa" został dr. Tadeusz Krawczak. Wtedy też wygłosił on referat poświęcony Semenowi Pawlukowi i jego zasługom w działaniach unickiej konspiracji.

Uroczystości w Horodku - Tadeusz Krawczak odbiera medal "Zasłużony dla Drelowa" z rąk Wójta Gminy Drelów - po jego lewej stronie Robret Matejuk

wstecz