wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 

 

 

17 sierpnia 1999 r.

Rocznica Apeli Unickich

17 sierpnia 1999 r. minęła pierwsza rocznica od rozpoczęcia cyklu Apeli Unickich na Placu Męczeństwa w Drelowie. Koncepcja Apelu Unickiego narodziła się w lipcu 1998 r. Wtedy to grupa ludzi kultywujących historię Męczenników Podlaskich na czele z ks. Romanem Wiszniewskim w dyskusji nad nową formą kultu męczenników postanowiła, że dobrym sposobem tego kultu będzie comiesięczne wieczorne czuwanie, połączone z modlitwą, w miejscu ich męczeństwa. I tak 17 sierpnia 1998 r. odbył się pierwszy Apel Unicki. Siedemnasty dzień miesiąca wybrano na pamiątkę męczeństwa unitów z Drelowa w dniu 17 stycznia 1874 r.

Tematy Apeli były bardzo różnorodne. Odnosiły się przede wszystkim do historii parafii Męczeńskiego Podlasia. W maju i czerwcu uczestnicy Apelu w sposób szczególny objęli modlitwą osobę Ojca Świętego, który 10 czerwca 1999 gościł na Podlasiu.

Apele od samego początku cieszyły się dużym zainteresowaniem wiernych. Ale w modlitwę Apeli właczali się również znamienici goście min: ks. bp Henryk Tomasik, ks. prof. Józef Szajda, ks. prof. Kazimierz Matwiejuk, ks.prof. Franciszek Juchimiuk, Ojciec Stanisław Małoszuk, ks. Mieczysław Stefaniuk, a także chór "Wiarus" z Międzyrzeca Podlaskigo i dzieci z męczeńskiej parafii Hrud. Od września 1998 r. gośćmi apeli są również radiosłuchacze Katolickiego Radia Podlasia - słuchający retransmisji o godz.21.00.

wstecz