wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 


 

 

 

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa
ks. prałata Mieczysława Stefaniuka


W dniach 25-26 maja 2003 r. pochodzący z parafii Drelów ks. prałat Mieczysław Stefaniuk obchodził jubileusz 40 lecia służby kapłańskiej.

Święcenia kapłańskie ks. Stefaniuk przyjął w dniu 26 V 1963 r. w katedrze św. Jana w Warszawie z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęceniach był wikariuszem w Krzemienicy koło Rawy Mazowieckiej, a od 1964 r. w Kobyłce k/Warszawy. Od 1969 r. w parafii św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Pierwsze probostwo objął w 1974 r. w Jazgarzewie k/Piaseczna. W latach 1978-1985 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu wareckiego, a w latach 1985-1986 dziekana dekanatu piaseczyńskiego. W roku 1986 został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. W latach 1982-1987 był też spowiednikiem zwyczajnym alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Jest magistrem teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy "Ks. Adam Szelewski jako teoretyk kaznodziejstwa połowy XIX w." napisanej pod kierunkiem ks. doc. dr Mieczysława Brzozowskiego. Od roku 1986 jest proboszczem parafii M.B. Częstochowskiej w Zielonce k/Warszawy. Był inicjatorem powstania Domu Samotnej Matki i Stacji "Caritas". Od roku 1987 był wicedziekanem dekanatu wołomińskiego. Po utworzeniu Kolegiaty Radzymińskiej - 25 maja 1993 r. - został kanonikiem gremialnym, a od 11 grudnia 1994 r. prałatem scholastykiem tejże Kapituły. Jest też pierwszym dziekanem nowoutworzonego dekanatu zielonkowskiego (17.VI.1996 r.). Od roku 1992 redaguje gazetę parafialną "Ecclesia". Odznaczony złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa", "Krzyżem Zasługi" przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz medalem "Zasłużony dla Gminy Drelów".

Ks. Mieczysław Stefaniuk bardzo mocno jest związany z parafią Drelów. Wiele razy pielgrzymował tutaj ze swoimi parafianami, aby pokazać kościół w obronie którego zginęło 13 męczenników, oraz Horodek - miejsce kultu św. Onufrego. Z jego inicjatywy został namalowany obraz przedstawiający męczenników w momencie obrony wiary i świątyni, który został umieszczony w ołtarzu bocznym kościoła parafialnego w Zielonce - poświeconemu Błogosławionym Męczennikom Podlaskim. 


wstecz

(PS) 25 maja 2003