wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 


 

 

 

Pielgrzymka wiernych obrządku
Greckokatolickiego


9 czerwca 2003 r. przy świątyni w Drelowie zatrzymali się Pielgrzymi - wierni Kościoła Greckokatolickiego udający się śladami męczenników podlaskich. 
Grupie pielgrzymkowej przewodniczył ks. Stefan Batruch - proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Lublinie. Do zebranych Gości wewnątrz kościoła przemówił proboszcz parafii Drelów ks. Roman Wiszniewski. Przedstawił on zarys wydarzeń, jakie miały miejsce w Drelowie w dniu 17 stycznia 1874 r., kiedy to w obronie wiary życie oddało 13 unickich męczenników. Ks. Proboszcz przytoczył również wiele przykładów wskazujących na bliskość obrządku łacińskiego i unickiego w latach prześladowań. Spotkanie zostało uświetnione obecnością ks. biskupa Henryka Tomasika. Ks. Biskup wyraził radość z wizyty wiernych greckokatolickich na męczeńskiej Ziemi Podlaskiej. W swojej mowie nawiązał również do przykładu męstwa prześladowanego ludu Podlasia.
Po wyśpiewanej modlitwie, pielgrzymi udali się do sali pamięci unitów podlaskich, gdzie zapoznali się z pamiątkami zebranymi przez potomków męczenników. Po zwiedzeniu sali, wyruszyli w dalszą podróż wiodącą m.in. przez Pratulin - do Drohiczyna.wstecz

(PS) 09 czerwca 2003