wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Zobacz również:


Kronika wydarzeń 

 

„Wielka i mała Ojczyzna”

Obchody 85 rocznicy Odzyskania Niepodległości w parafii Drelów


W Święto Odzyskania Niepodległości, 11 listopada 2003 r. w Drelowie modlono się za Ojczyznę. Mszy Świętej i modlitwom przewodniczył Ks. Tadeusz Turyk, który w homilii wskazał niezwykle istotną rolę rodziny, w budowaniu właściwej wolności narodowej. Kapłan zaznaczył, iż wśród tematyki związanej z tą uroczystością, należy mocno zastanowić się nad rzeczywistością obecnej sytuacji naszej Ojczyzny, w kontekście rodziny, jej roli, odpowiedzialności za Ojczyznę... Należy zastanowić się mocno nad tym, czy poszczególni jej członkowie idą drogą Ewangelii, czy się modlą, czy wszyscy w rodzinie: mąż, żona, dzieci idą do kościoła... Jeśli rodzina jest Bogiem silna, przeniknięta modlitwą, to jej poszczególni członkowie rozmawiają ze sobą, potrafią podejmować wspólne właściwe decyzje... Osoba pełniąca istotną funkcję urzędową z takiej rodziny, czy to w gminie, powiecie, województwie, czy w Warszawie, potrafi władzę traktować jako służbę. Na pierwszym miejscu zawsze postawi dobro tego człowieka, którym rządzi. Kapłan zaznaczył w homilii, że w rzeczywistości okazuje się, iż często wyborcy i wybrani za daleko są od Ewangelii. Często rodzina jest chora, nie ma w niej miejsca dla Boga, jest grzech. Też tutaj należy szukać przyczyn takiej sytuacji, jaka jest obecnie w naszej Ojczyźnie. Potrzeba głębokiego zawierzenia Matce Bożej z Jasnej Góry, Tej, którą obraliśmy za Królową naszego narodu. Tę potrzebę wielokrotnie podkreślał kaznodzieja, przywołując słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który w 1979 roku powiedział: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, abyście nigdy nie utracili wolności ducha. Proszę was o to przez pamięć, przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariach na ziemi polskiej”.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Drelów już od lat odbywają się w miejscowości Łózki i mają swój wymowny charakter. Na placu szkolnym 10 listopada przed pomnikiem POW, upamiętniającym tych, którzy w walce o każdy skrawek Ojczyzny, nie szczędzili swego życia, Dyrektor Szkoły Ewa Antoniuk serdecznie powitała wszystkich obecnych na uroczystości 85. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski, Posłeł Franciszek Jerzy Stefaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Drelów Marian Bahonko, Radny Gminy, zaproszeni goście, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe, delegacje ze szkół, harcerze, kombatanci, rodziny poległych, rodzice, nauczyciele, a także młodzież szkolna. W wystąpieniu okolicznościowym, Wójt Gminy Piotr Kazimierski podkreślił szczególny aspekt wielkiego świadectwa tych, którzy spełnili swoją wielką rolę, jaką zapisała im historia. Są obecni wśród nas świadkowie tych wydarzeń – kombatanci. My współcześni, musimy pamiętać o tym, co jest udziałem naszych bohaterów. Oni nas mobilizują w trosce o wolność. Przychodzą zagrożenia i bywa, że ta wolność jest nam niekiedy znienacka odbierana. Musimy zatem kształtować właściwy wizerunek Rzeczpospolitej, pamiętać o tym, ażeby zaszczepiać w młodym pokoleniu te wartości, które są w obecnej rzeczywistości spychane do lamusa. Pamięć o Ojczyźnie, patriotyzm, wartości uniwersalne, chrześcijaństwo, katolicyzm – to przecież była siła, która pozwoliła naszym przodkom „wyrywać się na niepodległość”. To przecież stanowi o wielkości człowieka. Wójt Gminy złożył też podziękowania kombatantom, jak również gronu pedagogicznemu, tak licznie reprezentowanemu. Podkreślił, że nauczyciele mobilizując w tym miejscu młodzież, uczą dzieci wyrywania się od fałszywych wartości, lansowanych przez telewizję, media... W ten sposób kształtują właściwą osobowość młodych Polaków. „To jest wielka sprawa. Musimy o tym pamiętać. Abyśmy nigdy nie musieli doświadczyć straty niepodległej Ojczyzny. O tym pamiętajmy i miejmy to na uwadze, codziennie żyjąc, przebijając się przez tę szarą rzeczywistość, pracując i ucząc młode pokolenie”.

Wielką lekcją patriotyzmu było również wystąpienie Posła F. J. Stefaniuka, który przywołując pamięć o miejscowych obrońcach ziemi drelowskiej, o niepodległość Ojczyzny, powiedział: „Ginęli bohaterowie, a potem cierpiały ich rodziny, zostawały sieroty. Oni też płacili wielką daninę, wielki wkład dali w tę niepodległą Ojczyznę. A potem, za sam fakt, że byli zaangażowani, że mieli ducha patriotyzmu, byli wywiezieni na Syberię. Kłaniamy się wszystkim tym, którzy cierpieli za Ojczyznę, wszystkim tym, którzy w ciągu szarych dni, dają więcej z siebie. Mają szacunek do ludzi. Dziś, w Polsce współczesnej tak ważny jest patriotyzm... Każdy z nas jest cząstką narodu, a więc małą cząstką Ojczyzny. I często warto podkreślić, że człowiek, który nie szanuje własnej społeczności, który nie szanuje sąsiadów, nie może być patriotą, bo sąsiad jest częścią Ojczyzny. Tak ważna jest wewnętrzna więź, wewnętrzny szacunek, bo jest to tworzenie silnej społeczności. To jest ważne w szczególności w dzisiejszym czasie, kiedy jesteśmy na progu nowej Polski, nowej jakości, kiedy mówimy o wspólnej Europie, powinniśmy być silni, zjednoczeni, skonsolidowani. Wtedy będziemy stanowić wartość dla przyszłych pokoleń. I taki fundament dla przyszłych pokoleń trzeba zakładać jednością, silną rodziną, silną społecznością, mocną gminą. To jest wielki fundament pod budowanie silnej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń. I to przyjmujemy jako zadanie na przyszłość”. Uroczystość uświetniła część artystyczna z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łózkach, pod kierunkiem Pani Ewy Michalczuk.

Uroczystości patriotyczne odbyły się również w Żerocinie, przed odbudowanym w 2000 roku kopcem, upamiętniającym pobyt w Żerocinie w 1915 roku Pierwszej Brygady Marszałka Piłsudskiego. Dzieci miejscowej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich, wraz z nauczycielami uczcili bohaterów, którzy zginęli za niepodległość naszej Ojczyzny. Wyrazem pamięci były treści przekazywane przez dzieci w montażu słowno-muzycznym, przygotowanym pod kierunkiem Pani Wiesławy Płochackiej oraz złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy. W tych symbolicznych gestach kryje się wielka lekcja patriotyzmu dla najmłodszych pokoleń, dzieci i wnuków naszej polskiej ziemi, pełnej historii i narodowych bohaterów.


wstecz

Przygotowała: Agnieszka Kozaczuk – Podlaskie Echo Katolickie
Fot. Paweł Stefaniuk