wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Zobacz również:


Kronika wydarzeń 

 

„Różańcowe Jerycho w Parafii Drelów”


W wielu miejscowościach w Polsce, od 8 grudnia 2003 r. czyli od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny do 15 grudnia 2003 r. trwało nieustające czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem, w intencji Ojczyzny, wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy Europy, o łaskę wiary dla narodów europejskich i o powstrzymanie zła. Czuwanie modlitewne było odpowiedzią na zachętę Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, Krajowego Opiekuna Duchowego Legionu Maryi – katolickiego ruchu apostolstwa świeckich. Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana. Ksiądz Biskup wskazał na wezwanie św. Pawła do modlitwy za rządzących. Wezwaniu towarzyszyło przekonanie, iż jedynie przez powrót do chrześcijańskich korzeni, narody Europy mogą zapewnić sobie pokój i rozwój.

„Różańcowe Jerycho” zorganizowały Parafie również w naszej Diecezji Siedleckiej, m. in.: Leśna Podlaska, Szóstka, Ostrówki, Dołha, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski, Łuków, Radzyń Podlaski, a także Parafia w Drelowie, gdzie modlitwom przewodniczył Legion Maryi, którego Parafialnym Opiekunem Duchowym jest Ksiądz Proboszcz Roman Wiszniewski. LM w Parafii Drelów istnieje od 10.03.2002 r. i liczy 13 czynnych członków po przyrzeczeniu oraz 14 wspomagających. Zwierzchnikiem Legionu Maryi w Parafii Drelów jest Kuria przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim z Opiekunem Duchowym, Księdzem Eugeniuszem Filipiukiem, natomiast Prezydentem LM w tejże Parafii jest Pani Janina Maksymiuk.

Każda Parafia miała wcześniej wyznaczony dzień modlitwy. W Parafii Drelów, „Różańcowe Jerycho” miało miejsce 13 grudnia, w 22. rocznicę stanu wojennego. Modlitwę charakteryzowały rozważania do poszczególnych tajemnic Różańca Świętego, z odniesieniem w treści do wyżej wymienionych intencji, a także „Anioł Pański”, „Apel Jasnogórski” oraz modlitwy szczególne dla LM – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi. W modlitewnym czuwaniu brali udział także inni wierni, zatroskani o los Kościoła; również dzieci, oczekujące na Roraty.

„Różańcowe Jerycho” jest analogią do istniejącej trudnej sytuacji w naszej Ojczyźnie, kiedy to nieustająca modlitwa, głównie różańcowa, rozwiązała problem przyjazdu do Polski Papieża Polaka Jana Pawła II, w czasach muru komunistycznych zapór, zagradzających drogę Papieża Polaka z Rzymu do Ojczyzny. Było to pierwsze „Oblężenie Jerycha”, zapowiedziane w Amsterdamie w styczniu 1946 r., kiedy to Matka Boża, w bardzo trudnych do zrozumienia wizjach z mistyczka Idą, chcą postawić na ziemi krzyż. Jednak ludzie krzyża nie chcą. Królowa wypowiada słowa: „Będzie walka duchowa. Będą Jerycha”. Objawienia te, trwające w latach 1945-1958 uznane zostały oficjalnie przez Kościół i należą do nielicznej grupy spośród wielu prywatnych objawień Matki Bożej. To pierwsze „Oblężenie Jerycha” zostało przeprowadzone po 33 latach w Polsce na Jasnej Górze. Trwało siedem dni i sześć nocy, tak jak w biblijnym oblężeniu Jerycha, kiedy to Izraelici obchodzili z Arką Przymierza mury Jerycha przez siedem dni. Modlitwa różańcowa z Maryją – Arką Przymierza przyniosła zwycięstwo w maju 1979 r. – wszystkie przeszkody i trudności do przeprowadzenia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny zostały pokonane. Były potem kolejne Oblężenia, które przynosiły zwycięstwo przez Maryję i różaniec, będący egzorcyzmem, gdyż tak jak Najświętsza Panna powiedziała w Akicie w Japonii: „Jedyną waszą bronią będzie różaniec” – objawienie z dnia 13 października 1973 r. Ważne jest to, aby mówić z wiarą różaniec. Otrzymujemy tę potężną i jedyną broń od Maryi Stolicy Mądrości, która wie dobrze, że ta broń musi mieć większą moc od broni atomowej.

Europa i Polska i dziś potrzebuje wielkiej pogłębionej modlitwy, zwłaszcza w chwili, gdy tak bardzo zagrożona jest tożsamość chrześcijańska narodów europejskich. Chociaż „Różańcowe Jerycho” w Parafiach dobiegło już końca, zachodzi ciągła potrzeba kontynuowania modlitwy różańcowej, wynagradzającej Panu Bogu za grzechy ludzkości i o powstrzymanie zła.


wstecz

Przygotowała: Agnieszka Kozaczuk – Podlaskie Echo Katolickie