wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Zobacz również:


Kronika wydarzeń 

 

Przegląd  zespołów kolędniczych


"Przyjmij Mały Panie nasze wspólne kolędowanie"

Pod takim hasłem, w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie, odbywał się Przegląd Kolędniczy. Była to impreza otwarta. Każdy mógł tego dnia zagłębić się w treści, jakie niesie w sobie Boże Narodzenie. W odkrywaniu przesłania pomagały nie tylko śpiewy, ale także wystrój sali, wypełnionej pracami dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, z terenu Gminy Drelów, biorących udział w konkursach, podtrzymujących piękne tradycje Bożonarodzeniowe. Nad całością programu czuwała dyrektor GCK w Drelowie, pani Wiesława Zaremba. Uczestnicy prezentowali w grupach i indywidualnie kolędy i pastorałki oraz inscenizacje Bożonarodzeniowe. W przeglądzie licznie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych: w Dołdze, Żerocinie, Drelowie, Łózkach, Szóstce, pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Potockiej, Małgorzaty Chwedoruk, Agnieszki Kozaczuk, Ewy Michalczuk, Grażyny Łańcuckiej i pani Magdaleny Hawryluk. W programie wystąpiły także uczennice z Gimnazjum w Dołdze.

Uroczystość Objawienia Pańskiego w sposób szczególny kieruje nasze myśli na misyjne przesłanie Kościoła. Afryka, Ameryka Łacińska, Azja, Oceania – to dzisiejsze terytoria misyjne. Na tych kontynentach, w ponad osiemdziesięciu krajach, pracuje obecnie około dwóch tysięcy polskich misjonarzy i misjonarek: księży, braci i sióstr zakonnych oraz misjonarzy świeckich. Misje to jednak nie tylko sprawa samych misjonarzy lecz całej wspólnoty Kościoła. Zaangażować się w sprawy misji nie znaczy tylko wyjechać na daleki kontynent jako misjonarz czy misjonarka. Inscenizacja w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żerocinie, pomogła w głębszym zrozumieniu tych treści. Uczniowie, prezentując jasełka misyjne pt. „Jutro będę misjonarzem”, ukazali, że każdy z nas, tu gdzie żyje, pracuje czy uczy się, również może wspierać misje i świadczyć o Chrystusie swoją wiarą, modlitwą, postawą, ofiarnością. W końcowej części swojego wystąpienia uczniowie wyśpiewali to przesłanie m.in. w słowach:

Ja chcę zostać już od jutra misjonarzem,
bo tak szybko młode życie płynie w dal.
Europa i świat czeka na moje „tak”!
Muszę zdobyć dla Chrystusa cały świat.
Jutro będę misjonarzem, Alleluja.
Dziś remanent muszę zrobić w sercu mym.
Walkę z grzechem postanawiam, Alleluja.
I wypalę ogniem wiary, co jest złem..
.

W końcowej części programu miało miejsce nagrodzenie prac konkursowych i wręczenie pamiątkowych dyplomów. Pierwszą nagrodę w konkursie „Boże Narodzenie moich marzeń” otrzymała Kinga Małachwiejczyk, drugą – Marta Jakoniuk, trzecią – Ewelina Melaniuk. Wyróżnienia w tej kategorii prac otrzymali: Dorota Małachwiejczyk i Marcin Szabaciuk. Konkurs ten był kierowany do uczniów kl. „0” – III. Głównym jego założeniem było przekazanie myśli i marzeń najmłodszych dzieci. Natomiast w konkursie „Wycinanka” I nagrodę otrzymała Anna Wiszniewska, II – Ilona Semeniuk, III – Karolina Antoniuk. Wyróżniono także prace: Kewina Sawczuka i Małgorzaty Bieleckiej. Konkurs w kategorii „Wycinanka” miał przypomnieć zapomnianą już tradycję zdobienia domów wycinankami z papieru. Wycinanka w swoim temacie miała zawierać koniecznie motyw związany z Bożym Narodzeniem. I jeszcze jedno podsumowanie dotyczyło konkursu w kategorii „Pająk”. To również zapomniana tradycja ozdabiana domów w okresie Bożego Narodzenia. W tej kategorii I miejsce przyznano Annie Korneluk za pracę ze słomy, II – Ilonie Ziontek – praca wykonana ze sznurka, III – Faustynie Bieleckiej. Wyróżniono także prace autorstwa Małgorzaty Ignaciuk i jej koleżanek, Karoliny Smoter, Aleksandry Marczuk i jej koleżanek i kolegów. Uroczystość w GCK zakończyła się wspólnym odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”.

W dniu 17 stycznia 2004 r. upływa 130. rocznica Męczeństwa Unitów Drelowskich za wiarę (przeczytaj więcej o męczennikach tutaj).

Z tej okazji, w dniu rocznicowym o godzinie 10.00 w kościele drelowskim, którego bronili Unici, odbędzie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika.

Bezpośrednio po Mszy św., w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie odbędzie się spektakl pt. „O ziemi smutnej, ale świętej”. W sztuce teatralnej wystąpią uczniowie Gimnazjum nr 1 w Drelowie, pod kierunkiem pani Ewy Strok i pana Grzegorza Golca. Spektakl zostanie ponowiony 18.01.04 r. o godz. 12.00, bezpośrednio po Mszy świętej o godz. 11.00 – również w sali GCK w Drelowie.

W uroczystość Chrztu Pańskiego, ksiądz proboszcz Roman Wiszniewski wezwał wiernych do modlitewnego przygotowania w przeżywaniu 130. rocznicy Męczeństwa za wiarę, które dokonało się przed świątynią w Drelowie. Wyraził prośbę, aby do wspólnej wieczornej modlitwy codziennie, od niedzieli do piątku, dołączyć jakąś konkretną modlitwę. Może to być Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inna modlitwa, wskazana przez kogoś z rodziny. Wszystkie modlitwy z tych dni będzie można dołączyć do Ofiary Mszy świętej, sprawowanej z udziałem księdza biskupa 17 stycznia. Uczestnictwo we Mszy św. w tym dniu, to szczególny wkład w budowanie Królestwa Bożego, które dokonuje się nieustannie, poprzez modlitwy, cierpienia łączone z Ofiarą Chrystusa, świadectwo życia z wiary.

Ksiądz proboszcz parafii Drelów wezwał także do pogłębionego i świadomego uczestnictwa w tajemnicy Bożego dzieła odkupienia, w którą zostaliśmy włączeni na mocy chrztu św., tak jak to czynili wierni Chrystusowi do końca Męczennicy tej ziemi. Jest to jednocześnie wezwanie do wyznawania wiary całym swoim życiem, do wyrzekania się wszystkiego, co posiada znamiona pogaństwa, dążenie do świętości, do której zostaliśmy zobowiązani, uzdolnieni na mocy sakramentalnej łaski chrztu świętego.

 


wstecz

Przygotowała: Agnieszka Kozaczuk – Podlaskie Echo Katolickie
Fot. Wiesława Zaremba - GCK