wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 


 

Pielgrzymka Narodów do Mariazell
21-23 maja 2004 r.


W dniach 21-23 maja 2004 r. odbyła się Pielgrzymka Narodów do Mariazell. Pośród 100 tysięcy pielgrzymów z ośmiu krajów Europy Środkowej znalazła się również 100 osobowa grupa z diecezji siedleckiej, utworzona z przedstawicieli różnych parafii, w tym także parafii Drelów.

Główne uroczystości przypadły 22 maja. Uroczystej mszy przewodniczył legat papieski, kardynał Angelo Sodano. Uczestniczyło w niej około 80 tysięcy wiernych, w tym ponad stu biskupów. „Nigdy jeszcze w Mariazell nie zgromadziło się równocześnie tylu pielgrzymów – powiedział w homilii kardynał Christoph Schönborn. – Nigdy dotąd nie zebrało się tu razem tyle środkowoeuropejskich narodów. Nigdy też jeszcze wśród pielgrzymów nie było tak wielu ludzi piastujących najważniejsze stanowiska kościelne i państwowe”.

Arcybiskup Wiednia nawiązał do słów Maryi z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Niedole Europy zależały też od tego, że słowa te często zapominano, że nie dochowywano im wierności. Kardynał wezwał do modlitwy o moc z wysoka, o odwagę do dawania świadectwa wierze. Przypomniał tych, którzy za wiarę i za służbę bliźniemu oddawali życie w obozach i więzieniach. Zachęcił do modlitwy o jedność w różnorodności, która nie dzieli, ale ubogaca. „Mariazell jest jej symbolem” – powiedział wiedeński arcybiskup.

Pielgrzymka była również okazją do spotkań katolików różnych krajów. Pielgrzymi z Siedlec bardzo ciepło wspominają gościnność i życzliwość Austriaków, która była godnym wzorem do naśladowania.

Msza św. w Mariazell - 22 maja 2004 r.


wstecz

(PS) 30 maja 2004. Przygotował/Fot.: P. Stefaniuk, www.opoka.org.pl