wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno
Zobacz również:

Kronika wydarzeń


 

NIEDZIELA SEMINARYJNA


Ostatnie niedziela w naszej wspólnocie była to NIEDZIELA SEMINARYJNA. Mogliśmy gościć przedstawiciela Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej - kleryka Kamila Mazurkiewicza. Podzielił się on z nami swoim doświadczeniem wiary, Bożego wyboru i powołania. Wspólnie modliliśmy się o dar nowych powołań dla Kościoła, naszej diecezji, o nowych kapłanów z naszej parafii.

 

Po Mszy Świętej istniała możliwość nabycia kalendarza seminaryjnego, będącego cegiełką na rzecz naszej diecezjalnej uczelni, formującej młodych ludzi, do posług kapłańskiej.

 

CZYM JEST SEMINARIUM DUCHOWNE?

Seminarium duchowne jest instytucją, która wychowuje i kształci z myślą o prezbiteracie, jest wspólnotą w drodze z Jezusem i za Jezusem. Ci, którzy usłyszeli głos powołania do kapłaństwa, przychodzą do seminarium, by swoje rozeznanie powołania poddać ocenie Kościoła.
 

Formacja seminaryjna ma cztery zasadnicze aspekty: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. W formacji ludzkiej chodzi o ukształtowanie dojrzałej osobowości kandydata. Formacja duchowa, skoncentrowana na słowie Bożym, przeżywaniu liturgii i doświadczaniu wspólnoty zmierza do odkrycia potrzeby nawrócenia i pełniejszego przylgnięcia do Mistrza, aby doskonalej pełnić wolę Ojca objawianą człowiekowi przez Ducha Świętego w Kościele. Studium filozofii i teologii ma alumnów przygotować pod względem intelektualnym do pracy duszpasterskiej. Celem całej formacji jest ukształtowanie ludzkich, światłych i świętych kapłanów, którzy będą odpowiedzialnymi przewodnikami powierzonych sobie wspólnot na drodze wiary, współpracownikami biskupa, pasterzami na wzór Jezusa.

 

KILKA ZDJĘĆ Z SEMINARYJNEGO ŻYCIA

INNE ZAANGAŻOWANIE KLERYKÓW

Formacja seminaryjna ma też na uwadze to, by poszczególni alumni rozwijali swoje zdolności i zainteresowania, by kontynuowali formację chrześcijańską, jaką rozpoczęli przed wstąpieniem do Seminarium we wspólnotach ruchów kościelnych, by byli wolontariuszami w różnych instytucjach kościelnych czy samorządowych. W przyszłości to może pomóc im w pracy duszpasterskiej. Klerycy uczestniczą w seminaryjnej grupie Ruchu Światło-Życie (w związku z tym wyjeżdżają na rekolekcje oazowe jako ich uczestnicy bądź animatorzy małych grup), należą do wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, koła Caritas (są wychowawcami na koloniach dla dzieci z ubogich lub dysfunkcyjnych rodzin), tworzą kleryckie Koło Misyjne. Angażują się również w Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych, w Domu Dziecka w Kisielanach oraz w Ośrodku dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Stoku Lackim. Podejmują wolontariat jako wychowawcy na obozach organizowanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Uczestniczą w pieszej podlaskiej pielgrzymce na Jasną Górę, podejmując pracę w różnych służbach. W seminarium działa studio radiowe. Audycje tam przygotowywane transmituje Katolickie Radio Podlasie. 
Alumni biorą udział w imprezach sportowych, takich jak mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w piłce nożnej (WSD Siedlce jest trzykrotnym mistrzem tych zawodów).

 

MODLITWA ZA SIEDLECKIE SEMINARIUM

 

 

Boże w Trójcy Jedyny, Seminarium Siedleckie dla chwały Twojej powstało. 
Spraw, by ustawicznie chwale Twojej służyło, aby jej nigdy nie umniejszało. 
Spraw, aby z niego wychodzili zawsze, aż do ostatnich dni istnienia świata, święci, żarliwi, ofiarni, pełni Twej i ludzi miłości kapłani.
Najświętsza Maryjo, niepokalanie poczęta Matko nasza, opiekuj się szkołą Syna Twego.
Święty Pawle Apostole, przejmuj swym zapałem wszystkich przełożonych i uczących w Seminarium.
Święci Apostołowie Szymonie i Judo, błagajcie Boga o łaski dla Seminarium, którego jesteście Patronami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się, aby alumni byli żywym odbiciem twych cnót.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu …

 

www.wsd.siedlce.pl


 

 

 


wstecz

2012 | ks. Marek Weresa