wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno
Zobacz również:

Kronika wydarzeń


 

ROZPOCZĘCIE ROKU WIARY


„Od początku mojej posługi następcy Piotra przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm
spotkania z Chrystusem”

                                  (Benedykt XVI "List Apostolski Porta Fidei")

 

Poprzez uroczystą celebrację Mszy Świętej o godzinie 11.00, w ostatnią niedzielę (14 października) dokonaliśmy w naszej parafii otwarcia Roku Wiary. Ojciec święty połączył inaugurację Roku Wiary z obchodzoną obecnie 50. rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20 rocznicą wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Chce przez to wskazać, że  teksty należące do spuścizny pozostawionej przez ojców soborowych, zgodnie ze słowami  bł. Jana Pawła II, nie tracą wartości ani blasku. Konieczne jest, aby były należycie odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty Magisterium, należące do Tradycji Kościoła.

 

Dlatego też w uroczystej procesji rozpoczynającej Mszę Świętą do kościoła zostały wniesione oraz złożone w godnym i widocznym przez wszystkich miejscu księgi: pierwsza to Dokumenty Soboru Watykańskiego II i druga to Katechizm Kościoła Katolickiego, oraz Księga Bożego Objawienia – Pismo Święte.

 

 

W naszej świątyni wyeksponowane i udekorowane zostały Chrzcielnicę i Paschał, nawiązujące do momentu naszego włączenia w Mistyczne Ciało Chrystusa, kiedy to zostaliśmy ochrzczeni w wierze naszych rodziców i wspólnoty Kościoła.

 

 

W procesji do ołtarza poza chlebem, wodą i winem, które stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, przyniesiona została najstarsza księga chrztów naszej parafii, jako znak wdzięczności za wiarę i świadectwo męczeńskiej śmierci naszych przodków.

 

 

Na koniec celebrans dokonał błogosławieństwa obrazu pt. „Spadkobiercy Unitów” autorstwa Pani Małgorzaty Czernik. Obraz ten będzie stanowił dekorację naszej świątyni z racji rozpoczętego Roku Wiary, przypominając dziedzictwo wiary naszych przodków, które wzywa nas do wyznawania wiary w codzienności. Później zostanie on umieszczony w naszym gimnazjum w Galerii Unitów.

 

 

Rok Wiary potrwa do 24 listopada 2013 r., czyli do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Papieska inicjatywa ma dwa cele: z jednej strony pomóc nam w osobistym spotkaniu z Chrystusem, a z drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego, w co wierzymy. Wiara jest najpierw osobistym przylgnięciem człowieka do Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił.
Mamy podjąć pracę nad rozwojem naszej wiary. Służyć temu będą w naszej parafii w sposób szczególny Celebracje Słowa Bożego, formacja związana z katechezami „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, oraz udział w pracach Parafialnego Zespołu Synodalnego, trwającego już II Synodu Diecezji Siedleckiej. Pierwsza Celebracja Słowa Bożego, na którą już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy, odbędzie się 24 października po Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym w naszym kościele.

 


wstecz

2012 | ks. Marek Weresa