wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno
Zobacz również:

Kronika wydarzeń


 

KSIĄDZ PROBOSZCZ - KANONIKIEM HONOROWYM


Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski podczas uroczystości 139 rocznicy męczeństwa Unitów Drelowskich, 17 stycznia przewodnicząc Eucharystii w naszej świątyni parafialnej podał bardzo radosną wiadomość. Na zakończenie Mszy Świętej ogłosił, iż nasz Ksiądz Paroboszcz Wiesław Mańczyna otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Janowskiej.
Kodeks pozostawia kapitułom katedralnym i kolegiackim zadania spełniania bardziej uroczystych czynności i funkcji liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Funkcje te szczegółowo określają statuty kapituły. Ponadto kapituła katedralna wypełnia zadania zlecone jej przez prawo lub biskupa diecezjalnego.
Kanonicy mają swoje miejsca w stallach, gdzie zasiadają podczas celebracji liturgicznych z biskupem diecezjalnym. Są zobowiązani do celebrowania Liturgii Godzin i realizowania innych zadań związanych z kultem Bożym, co określa statut.Kodeks Prawa Kanonicznego podaje:
Kan. 503. Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła katedralna wypełnia ponadto zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego.       
Kan. 505. Każda kapituła, tak katedralna, jak i kolegiacka, powinny mieć własne statuty, sporządzone zgodnym z prawem aktem kapitulnym i zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego. Statutów tych nie wolno zmieniać ani znosić, jak tylko za aprobatą biskupa diecezjalnego.
Kan. 509 § 1. Po wysłuchaniu zdania kapituły, do biskupa diecezjalnego, nie zaś do administratora diecezji, należy prawo nadawania wszystkich i poszczególnych kanonikatów, tak w kościele katedralnym, jak i kolegiackim, z odwołaniem wszelkich przeciwnych przywilejów. Tenże biskup zatwierdza wybranego przez kapitułę jej przewodniczącego.         
§ 2. Godność kanonika powinien nadawać biskup diecezjalny tylko kapłanom odznaczającym się nauką i prawością życia, którzy chwalebnie wypełniają posługę.

Proboszczowi naszej parafii - Księdzu Kanonikowi Wiesławowi Mańczynie z racji nadanie tytułu kanonika honorowego kapituły janowskiej składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.

 

 
wstecz

2012 | ks. Marek Weresa