wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno
Zobacz również:

Kronika wydarzeń


 

"Zwiastun Dobrej Nowiny 2016"
dla Pani Ewy Strok!


W Uroczystość "Chrystusa Króla Wszechświata" Akcja Katolicka i KSM obchodzą swoje doroczne patronalne święto. Po raz kolejny przy tej okazji wręczono statuetkę "Zwiastuna Dobrej Nowiny", wyróżnienie nadawane przez oba stowarzyszenia świeckim wyróżniającym się na polu szeroko pojętej ewangelizacji. Laureatem "Zwiastuna 2016" została Ewa Strok z Drelowa. Uroczysta gala miała miejsce 20 listopada w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Ewa Strok od roku 2002 (rok nadania gimnazjum imienia Unitów Drelowskich) koncentruje swoją działalność na szerzeniu kultu patronów gimnazjum – Unitów Drelowskich. W swoje działania angażuje całą społeczność szkolną, jak również lokalną, a także ludzi nauki i sztuki.

Wśród najważniejszych osiągnięć Pani Ewy są:
- Realizacja autorskich sztuk teatralnych na podstawie źródeł historycznych i wywiadów z mieszkańcami Drelowa o dramacie unitów. Od 2003 r. do 2016r. napisała i wystawiła 14 sztuk teatralnych. Obecnie trwają prace nad piętnastą z kolei sztuką. Spektakle, co roku wystawiane są kilkakrotnie w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie dla uczniów szkół gminy Drelów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców parafii i gminy.
- Prezentacja ww. spektakli dla społeczności różnych miejscowości: Zielonka k. Warszawy 2008- 2014, Gończyce k. Warszawy 2007, Ryki 2006-2008, Międzyrzec Podlaski 2005, Radzyń Podlaski 2010-2015, Swory 2005, Hołowno 2008-2009, Piszczac 2012, a także w Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie w 2016r.
- Realizacja Wielkiej Rekonstrukcji Męczeństwa Unitów Drelowskich – 30 marca 2014r., której nauczycielka była inicjatorką, autorką oraz służyła pomocą reżyserską. W wydarzenie zaangażowała ok. 120 mieszkańców gminy Drelów (w tym uczniów, absolwentów i nauczycieli gimnazjum) do odegrania ról XIX- wiecznych drelowian oraz kozaków i wojska rosyjskiego. Rekonstrukcję oglądało w Drelowie ponad 2 tys. osób. Powtórzenie projektu miało miejsce podczas Diecezjalnych Dożynek w Woli Gułowskiej – 8 września 2014r.
- Realizacja rekonstrukcji pt. „Drelów wiarą silny” zaprezentowanej 23 lipca 2016 r. młodzieży przybyłej do dekanatu radzyńskiego na ŚDM. Widowisko ukazało bohaterstwo księży katolickich – proboszczów Drelowa w XIX i XX wieku oraz religijną postawę historycznych drelowian. Oprócz parafian drelowskich i grup rekonstrukcyjnych E. Strok zaangażowała do udziału w widowisku grupę Białorusinów goszczącą w Drelowie.
- Postawienie i poświęcenie krzyża w lesie zwanym Borek w miejscu, gdzie kozacy wrzucili w bagna ciała zamordowanych bestialsko dzieci i żony Szymona Pawluka – przywódcy konspiracji unickiej na Podlasiu.
- Zaangażowanie w życie szkoły malarki Małgorzaty Ewy Czernik, która namalowała dla gimnazjum dwa obrazy o patronach – unitach. W roku 2012 dzieło pt. Spadkobiercy unitów oraz w roku 2014 dzieło pt. Przed gajówką Szymona Pawluka.

- Współpraca z p. Magdaleną Witkowską – plastyczką z Międzyrzeca Podl., która z inicjatywy p. Strok, korzystając ze zgromadzonych materiałów namalowała dla gimnazjum cztery portrety bohaterów unickich.
- Urządzenie stałej ekspozycji fotograficznej „Nasze spektakle unickie” na korytarzach gimnazjum. Wystawa przedstawia około 100 zdjęć o formacie A4 z przedstawień o unitach wystawionych w latach 2003 – 2016.
- Współpraca z dr Andrzejem Szabaciukiem – pracownikiem naukowym UMCS, która zaowocowała organizacją w gimnazjum wykładów naukowych o unitach (styczeń 2010r., maj 2012r., styczeń 2014r.,) oraz służyła konsultacjom naukowym w sprawie sztuk teatralnych i rekonstrukcji wydarzeń historycznych.
- Spisanie wspomnień drelowian na temat przeżyć unitów i ich publikacja zatytułowana „A najgorzej, jak się jeść chciało”.

"Zwiastun Dobrej Nowiny" to inicjatywa diecezjalnych stowarzyszeń Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wyróżnienie ma za cel docenienie i promocję zaangażowania wiernych świeckich w szeroko pojęte dzieła apostolskie oraz ukazywanie wyjątkowego znaczenia Nowej Ewangelizacji. Akcja Katolicka i KSM to stowarzyszenia świeckich katolików, którzy chcą w ten sposób pokazywać przykłady osób świeckich, którzy swój czas i siły spalają dla głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa w świecie i pośród świata w różny, często niekonwencjonalny sposób.
 

[Żeby powiększyć - kliknij na zdjęcie]

wstecz

2016 | ks. Sebastian Mućka | www.podlasie24.pl