06.04.2021 r.
wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 


 

 

 

Rozpoczęcie remontu i renowacji kościoła parafialnego


W dniu 06.04.2021 r. rozpoczęły się prace związane z renowacją i remontem kościoła parafialnego w Drelowie.

Zakres prac (współfinansowanych w przy znaczącym udziale dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego) obejmuje wymianę posadzki, remont tynków w dolnej części ścian prezbiterium i nawy, malowanie wnętrz oraz prac konserwatorskich dotyczących ołtarzy i chrzcielnicy.

W czasie remontu (aż do odwołania) wszelkie msze św. będą sprawowane w kaplicy pw. Św. Onufrego w Horodku.

Zachęcamy do dalszego wsparcia finansowego (pomimo w/w dofinansowania, wymagany jest również wkład własny parafii).

Wpłat lub przelewów można dokonywać za pośrednictwem konta bankowego parafii:

Parafia NP NMP w Drelowie
nr rachunku 71 8039 0006 0010 0100 4851 0001

Za każdą wpłatę lub przelew składamy serdeczne Bóg Zapłać!


wstecz

6 kwietnia 2021