wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 

 

 

Apele Unickie

17 maja 1999 r.

17 maja w Apelu Unickim gościnnie udział wziął chór "Wiarus" z Międzyrzeca Podlaskiego. Apel poświęcony był Pielgrzymce Ojca Świętego na Podlasie 10 czerwca 1999 r. Modlitwom przewodniczył ks. Roman Wiszniewski - proboszcz parafii Drelów. W homili nawiązał on do przejazdu przez Podlasie Nuncjusza Papieskiego arcybiskupa Vanutelliego w maju 1883 r. Wtedy to Unici zbierali się tłumnie przy torach kolejowych i przedstawiali swoje cierpienia z powodu prześladowań. Wtedy też wołali: "Ojcze Święty, ratuj nas od schizmy, która chce oderwać nas od wiary i Kościoła świętego". Swoje rozważania ks. Wiszniewski zakończył pytaniem: Jakie wołanie będą wypowiadać nasze usta, serce i dusza, kiedy 10 czerwca spotkamy się w Siedlcach z Ojcem Świętym, naszym rodakiem Janem Pawłem II ?

17 czerwca 1999 r.

17 czerwca 1999 r. w Apelu Unickim na Placu Męczeństwa w Drelowie udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Hrudzie. Oni też prowadzili modlitwy i rozważania Apelu. Przybliżyli również historię martyrologii unickiej parafii Hrud. Warto dodać, że Apel w tym dniu rozpoczął się dokładnie w chwili odlotu Ojca Świętego do Rzymu. Apel ten stał się dziękczynieniem za szczęśliwą pielgrzymkę i modlitwą o zdrowie Papieża Polaka.

17 sierpnia 1999 r.

Apel Unicki, który odbył się 17 sierpnia 1999 r. był już trzynastym apelem odprawionym na Placu Męczeństwa w Drelowie. To właśnie dokładnie rok wcześniej odbył się pierwszy Apel poświęcony Męczennikom Podlaskim. Na sierpniowym apelu uwagę w modlitwach zwrócono na podlaskie parafie męczeńskie. Bo męczeńskie Podlasie to nie tylko Drelów czy Pratulin, to także: Hrud, Hołubla, Polubicze, Czołomyje, Piszczac, Dołha, Ortel, Międzyrzec Podlaski, Rudno i wiele innych. W tych parafiach wierni przelewali swoją krew, cierpieli ucisk, prześladowania, kontrybucje, a to wszystko w imię jedności ze Stolicą Apostolską i obrony swojej katolickiej wiary.

wstecz