wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Zobacz również:


Kronika wydarzeń 

 

130 rocznica Męczeństwa Unitów
w Drelowie


W dniu 17 stycznia 2004 r. upływa 130. rocznica Męczeństwa Unitów Drelowskich za wiarę (przeczytaj więcej o męczennikach tutaj).

Z tej okazji, w dniu rocznicowym o godzinie 10.00 w kościele drelowskim, którego bronili Unici, odbędzie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika.

Bezpośrednio po Mszy św., w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie odbędzie się spektakl pt. „O ziemi smutnej, ale świętej”. W sztuce teatralnej wystąpią uczniowie Gimnazjum nr 1 w Drelowie, pod kierunkiem pani Ewy Strok i pana Grzegorza Golca. Spektakl zostanie ponowiony 18.01.04 r. o godz. 12.00, bezpośrednio po Mszy świętej o godz. 11.00 – również w sali GCK w Drelowie.

W uroczystość Chrztu Pańskiego, ksiądz proboszcz Roman Wiszniewski wezwał wiernych do modlitewnego przygotowania w przeżywaniu 130. rocznicy Męczeństwa za wiarę, które dokonało się przed świątynią w Drelowie. Wyraził prośbę, aby do wspólnej wieczornej modlitwy codziennie, od niedzieli do piątku, dołączyć jakąś konkretną modlitwę. Może to być Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inna modlitwa, wskazana przez kogoś z rodziny. Wszystkie modlitwy z tych dni będzie można dołączyć do Ofiary Mszy świętej, sprawowanej z udziałem księdza biskupa 17 stycznia. Uczestnictwo we Mszy św. w tym dniu, to szczególny wkład w budowanie Królestwa Bożego, które dokonuje się nieustannie, poprzez modlitwy, cierpienia łączone z Ofiarą Chrystusa, świadectwo życia z wiary.

Ksiądz proboszcz parafii Drelów wezwał także do pogłębionego i świadomego uczestnictwa w tajemnicy Bożego dzieła odkupienia, w którą zostaliśmy włączeni na mocy chrztu św., tak jak to czynili wierni Chrystusowi do końca Męczennicy tej ziemi. Jest to jednocześnie wezwanie do wyznawania wiary całym swoim życiem, do wyrzekania się wszystkiego, co posiada znamiona pogaństwa, dążenie do świętości, do której zostaliśmy zobowiązani, uzdolnieni na mocy sakramentalnej łaski chrztu świętego.

Zobacz również:


wstecz

Przygotowali: Agnieszka Kozaczuk i Paweł Stefaniuk