13 czerwca 2005

wstecz
powrót do strony głównej
Wpisz się do Księgi Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Zobacz również:

Prace remontowe przy kościele parafialnym


 

Prace renowacyjne w Horodku


W maju 2004 r. rozpoczęły się prace związane z odnowieniem wnętrza świątyni w Horodku. Taka konieczność była już od wielu lat, ponieważ ostatnie remonty jakie tu były prowadzone miały miejsce ba początku lat osiemdziesiątym XX w. Wtedy to ówczesny proboszcz ks. Bronisław Charyton wymienił dach i pokrył blachą miedzianą. Zabezpieczył w ten sposób od niszczących zacieków. Stan świątyni wewnątrz wyglądał następująco. Ogromna wilgoć (kościół jest usytułowany na terenie podmokłym) systematycznie niszczyła wewnętrzne tynki i ścienne malowidła. Tynk zbutwiał i odpadał, podobnie ulegały niszczeniu malowidła sprzed 40 lat. Posadzka w prezbiterium i obu zakrystiach pozapadała się prawie na 20 centymetrów. Po dokładnych ustaleniach z Radą Parafialną prace zostały rozpoczęte. Remontu podjął się Stanisław Trochimiuk zamieszkały w Drelowie. Wszystkie tynki do wysokości okien zostały obite i po częściowym osuszeniu murów nałożono tynki wapienne według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora z Białej Podlaskiej. Zerwano wspomniane posadzki i położono nowe. Na zakończenie pomalowano wnętrze świątyni według projektu p. Leszczyńskiego z Radzynia Podlaskiego. Ponadto wstawiono 2 okna, 2 drzwi i wszystkie otwory okienne wraz z drzwiami zostały pomalowane. Prace zakończono w połowie listopada 2004 r. Na sfinansowanie wymienionych prac radni rozprowadzali cegiełki. W kwietniu 2005 r. został ułożony chodnik z kostki brukowej. Ponad 80 metrów kwadratowych chodnika ofiarowali Joanna i Andrzej Goś z Drelowa.

Horodek po zakończeniu prac renowacyjnych

 
wstecz

Źródło: Kronika Parafii Drelów
Fot: Paweł Stefaniuk