wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

 

Zobacz również:

Dzieje Horodka


Święty Onufry

Znaczenie Horodka
w życiu parafian drelowskich

Urok i niezwykłość Horodka

Cuda i Łaski za przyczyną Świętego Onufrego

Modlitwy

Pieśni

Galeria

Modlitwy do Św. Onufrego


Litania do św. Onufrego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże
zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata, Boże
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święty Onufry przezacny patronie nasz módl się z nami
Święty Onufry bogactwami świata tego gardzący módl się z nami
Święty Onufry w Bożą Opatrzność całkowicie ufajacy módl się z nami
Święty Onufry ponad 60 lat na pustyni przebywający módl się z nami
Święty Onufry rozmiłowany w samotności módl się z nami
Święty Onufry z rąk anioła komunię przyjmujący módl się z nami
Święty Onufry na rekach św. Pafnucego umierający módl się z nami
Święty Onufry przed napascią wroga broniacy módl się z nami
Święty Onufry który jesteś wzorem naszej wiary módl się z nami

Abyś nam zdrowie ciała i duszy wyprosić raczył wstawiaj się za nami
Abyś nam madrość wszelkich decyzji wyprosić raczył
wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę godnego przyjmowania Komunii swiętej wyprosić raczył
wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę czystości wyprosić raczył
wstawiaj się za nami
Abyś nam w całkowitym opuszczeniu przez ludzi z pociechą przyjść raczył
wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę szczęśliwej śmierci wyprosic raczył
wstawiaj się za nami
Abyś nam łaskę zjednoczenia wszystkich chrześcijan wyprosić raczył
wstawiaj się za nami
Abyś nam naszej parafii liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne wyprosić raczył
wstawiaj się za nami

O cząstkę Twojej wiary, nadzieji i miłości ku Bogu prosimy cię św. Onufry
O rzeczy potrzebne nam do życia i zbawienia
prosimy cię św. Onufry
O trzeźwość w narodzie, parafii i rodzinach naszych
prosimy cię św. Onufry
O sprawiedliwe i radosne dzielenie sie dobrami tej ziemi
prosimy cię św. Onufry
O jedność w rodzinach naszych
prosimy cię św. Onufry
O dobre wychowanie młodego pokolenia
prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad plonami naszymi
prosimy cię św. Onufry
O opiekę nad inwentarzem
prosimy cię św. Onufry
O wysłuchanie modlitw naszych
prosimy cię św. Onufry

Módlmy się - Panie nasz, Boże wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu, przez modlitwy św. onufrego zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała o spełniaj wszystkie jego prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa przed Cudownym Obrazem

Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Onufrego Pustelnika na głosiciela Ewangelii, posłańca pokoju i obrońcę swojego ludu, wysłuchaj modlitwę, z którą zwracamy się do Ciebie za Jego pośrednictwem: uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w nadziei i miłości, zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha; błogosław naszym dzieciom i ochraniaj młodzież przed zepsuciem; przyjdź z pomocą wszystkim doświadczonym przez niepowodzenia, samotność, cierpienia, brak pracy lub domu. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia w całej Ojczyźnie naszej i we wspólnocie naszego domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa pielgrzyma

O przecudny i przebłogosławiony Wybrańcu Chrystusowy – Ojcze nasz Onufry Wielki. Przedziwną miłość do swego Pana okazałeś i do podjęcia przedziwnych zmagań duchowych łaską Bożą zostałeś umocniony i dlatego stałeś się godzien wielkiego zaufania. Wiele cudów i znaków mocy Bożej przez Ciebie było dane ludziom. Wejrzyj również i teraz, przedziwny Ojcze, miłosiernym okiem Twojej miłości na nas niegodnych sług Twoich i obdarz wszystkich tym, czego potrzebują.

Daruj im według ich próśb i na miarę ich wiary i nadziei, pociesz strapionych, otrzyj łzy płaczącym, uzdrów chorych, dopomóż pracującym, umocnij i pobłogosław tych, którzy walczą z pożądliwościami i atakami złego, oraz podtrzymaj słabych. Przybytek swój i nas wszystkich od wrogów widzialnych i niewidzialnych, oraz od wszelkiego zła zachowaj.     Pomnóż i umocnij Świętą Wiarę Chrześcijańską w naszej Ojczyźnie, poucz tych,  którzy zbłądzili i od nas odeszli, umocnij chwiejnych, skrusz zatwardziałych, oświeć niewiernych i wszystkich doprowadź do cichej przystani niebiańskiej ojczyzny.

O przedziwna chwało mnichów i wszystkich wierzących – natchnij i nas swymi chwalebnymi zmaganiami duchowymi i pełnią słodyczy kontemplacją przed Twoim Cudownym Obrazem. Obdarz cierpliwością na wszelki trud i na chwałę Imienia Bożego, aby dostąpiwszy zbawienia, staliśmy się godni z Tobą i Wszystkimi Świętymi wiecznego i pełnego chwały Królestwa Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


wstecz

Opracowanie: Ewa Strok, Alicja Samulak, ks. Roman Wiszniewski
Wykonanie graficzne: Paweł Stefaniuk 2002 - 2003