wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Zobacz również:


Relacja


Świadectwa


Galerie


Program


Historia


Linki 

 

Historia pielgrzymowania Krzyża ŚDM


Jest rok 1984 - Rok Święty. Kościół przeżywa Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Papież Jan Paweł II wyraża pragnienie, aby w pobliżu dużego ołtarza w Bazylice św. Piotra został umieszczony krzyż - symbol wiary, by wszyscy mogli go z łatwością dostrzec. Umieszczono przeto, według pragnień Ojca Świętego, wielki drewniany krzyż, wysoki na 3,8 metra. 

Na zakończenie Roku Świętego, po zaniknięciu Drzwi Świętych. Papież powierzył ten krzyż młodzieży całego świata, reprezentowanej przez młodych z Międzynarodowego Centrum Młodzieży San Lorenzo w Rzymie. Takie były słowa Papieża, które wygłosił przy tej okazji: 

"Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie". (Rzym, 22 kwietnia 1984). 

Młodzi podjęli prośbę Ojca Świętego i zanieśli krzyż do Centrum San Lorenzo, które od tej pory stało się dla niego miejscem przebywania w tych chwilach, kiedy nie odbywa on swojej pielgrzymki po świecie. Krzyż Roku Świętego (tak był wówczas nazywany) odbył swą pierwszą pielgrzymkę w lipcu 1984 roku. udając się do Monachium, w Niemczech, na Dni Katolików Postrzegając go jedynie jako prosty drewniany krzyż, na początku wierni nie dostrzegli w nim nic szczególnego. Z dnia na dzień stawało się jednak coraz bardziej oczywistym, że Krzyż przybył do nich z misją, z pragnienia Ojca Świętego. Na celebracji Eucharystii kończącej Dni Katolików, na stadionie miejskim, w której uczestniczyło 120.000 osób. Krzyż umieszczony był przy ołtarzu, aby wszyscy mogli go dostrzec. 

W styczniu 1985 roku, w odpowiedzi na apel Ojca Świętego, grupa młodych Niemców zaniosła Krzyż do Pragi. Rok 1985 był ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Młodych. Z tej okazji w spotkaniu z Ojcem Świętym w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra uczestniczyło ponad 300.000 młodzieży i Krzyż był z nimi. Tego roku Krzyż powędrował w różne części Europy: 

W 1986 roku- w Niedzielę Palmową Krzyż był obecny w Bazylice św. Jana na Lateranie podczas I Światowego Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej. Również ten rok był dla Krzyża bogaty w pielgrzymowanie: Włochy, Francja i Szwajcaria (Zurych). 

1987 był rokiem II Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w Buenos Aires (Argentyna), gromadząc po raz pierwszy młodych z całego świata. Także po raz pierwszy Krzyż stanął na kontynencie amerykańskim, gdzie został przewieziony na kilka dni przed rozpoczęciem obchodów. 

W 1988 roku, po uroczystościach III Światowego Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej w Niedzielę Palmową, Krzyż został przewieziony do Niemiec (Monachium w maju, Sttutgart w czerwcu) i do Francji, a później przekroczył na nowo Atlantyk, by dotrzeć do Steubemdlte w USA. 

W 1989 Krzyż odbył pielgrzymkę po diecezjach Hiszpanii. W sierpniu z okazji IV Światowego Dnia Młodzieży, obecny był w Santiago de Compostela, gdzie na nowo młodzież spotkała się z Papieżem. W październiku Krzyż dotarł po raz pierwszy na kontynent azjatycki, gdzie w Seuhi (Korea) był świadkiem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. 

W roku 1990 Krzyż powrócił w Niedzielę Palmową do Rzymu na diecezjalne obchody V Światowego Dnia Młodzieży. Tego roku wracał również dwukrotnie na kontynent amerykański: do Meksyku i USA oraz do Europy, nawiedzając Francję, Niemcy (maj i czerwiec) oraz Włochy. 

W sierpniu 1991 roku, z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży, Krzyż przybył z młodymi do Polski, do Częstochowy, by uczestniczyć w kolejnym światowym spotkaniu z Papieżem. Następnie Krzyż nawiedzi Niemcy (maj i czerwiec) oraz Szwajcarię (październik i listopad). 

W Niedzielę Palmową 1992 roku, podczas obchodów VII Światowego Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej. Krzyż został przekazany młodzieży ze Stanów Zjednoczonych. 

W 1993 roku Krzyż rozpoczął swoje wędrowanie po USA przewodnicząc uroczystościom, spotkaniom, zjazdom i pielgrzymkom w całym kraju. Był obecny na światowym spotkaniu młodych z Papieżem, jakie odbyło się w Denver z okazji VIII Światowego Dnia Młodzieży. 

W Niedzielę Palmową 1994 roku, podczas obchodów IX Światowego Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej na Placu św. Piotra, delegacja młodych z USA przekazała Krzyż delegacji młodych z Filipin gdzie odbył długą pielgrzymkę poprzez 79 diecezji tego kraju, przemieszczając się statkiem, na ramionach młodych i przy pomocy wielu innych możliwych środków transportu. 

W styczniu 1995 odbyło się w Manilii kolejne światowe spotkanie młodych z Papieżem w ramach X Światowego Dnia Młodzieży. Krzyż dotarł do miasta na kilka dni przed rozpoczęciem obchodów.

Następnie, w Niedzielę Palmową 1996 roku, z okazji XI Światowego Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej. Krzyż został przekazany przez młodzież filipińską młodzieży francuskiej. Takie były wówczas słowa Ojca Świętego: "Obejmować w tym dniu Krzyż, przekazywać go z rąk do rąk, to gest bardzo wymowny. To jakby rzec: Panie, nie chcemy pozostać z Tobą jedynie w chwilach "Hosanna"; ale, z Twoją pomocą, chcemy towarzyszyć Ci na drodze Krzyża, jak uczyniła to Maryja, Twoja i nasza Matka, oraz apostoł Jan" . 

W roku 1997 Krzyż kontynuował swoją pielgrzymkę po Francji oraz krajach sąsiadujących (Austria w styczniu, Belgia w kwietniu), docierając w sierpniu do Paryża na XII Światowe Dni Młodzieży, przeżywane na nowo jako światowe spotkanie młodych z Ojcem Świętym. Zaraz potem Krzyż powrócił do Rzymu.

W 1998 roku podczas obchodów XIII Światowego Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej na Placu św. Piotra, młodzież francuska przekazała Krzyż delegacji młodzieży włoskiej, gdyż następne światowe spotkanie miałoby mieć miejsce w Rzymie podczas Wielkiego Jubileuszu. entuzjazmu. Następnie Krzyż rozpoczął pielgrzymowanie po całym obszarze Włoch. 

W 1999 roku, kontynuując swą pielgrzymkę po Włoszech, Krzyż zatrzymał się w Niedzielę Palmową w Turynie (14 marca) i uczestniczył w spotkaniu młodzieży, zjednoczonej za pośrednictwem telewizji z Placem św. Piotra na modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym. 

W roku 2000 Krzyż kontynuował swoją jubileuszową pielgrzymkę przez Włochy. Na ostatnim etapie, z Maniowy do Rzymu, był on niesiony przez 200 osobową grupę młodzieży na ich ramionach. 

W roku 2001, ponownie na Placu św. Piotra z okazji XVI Światowego Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej. Krzyż został przekazany przez delegację młodych Włochów delegacji młodzieży z Kanady, gdzie zaplanowano kolejne światowe spotkanie. Pokonawszy Atlantyk, Krzyż rozpoczął swoją długą pielgrzymkę po olbrzymim terytorium Kanady, przemieszczając się to samolotami prywatnymi i rejsowymi, to przy pomocy psich zaprzęgów, dźwigów, traktorów, żaglówek i łodzi rybackich. 

W roku 2002 Krzyż kontynuował swoją podróż po Kanadzie, przerwaną jedynie na trzy dni w lutym, kiedy to został przewieziony do Strefy Zero w Nowym Jorku, jako znak nadziei dla narodu Stanów Zjednoczonych, dotkniętego tragedią z 11 września. Później wrócił do Kanady. Wszędzie, gdzie się zatrzymywali gromadziło się bardzo wiele osób, którzy przychodzili i obejmowali Krzyż, modląc się przy nim żarliwie. 

Po światowym spotkaniu w Toronto Krzyż powrócił do Europy i został przewieziony do Czech, gdzie przebywał aż do końca roku. Wiele krajów Europy wyraziło pragnienie, aby gościć go u siebie, wykorzystując okres, który pozostał do światowego spotkania przewidzianego w Kolonii w roku 2005 z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży. W dniach 21 marca - 5 kwietnia Krzyż przebywał już w Irlandii, powracając do Rzymu na Niedzielę Palmową, kiedy to młodzi Kanadyjczycy powierzyli go młodzieży niemieckiej na kolejny etap swojego pielgrzymowania do Kolonii w Niemczech na 2005 rok. 

Ten Krzyż, zwany Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, nawiedzi i naszą parafię Drelów. To nawiedzenie będzie II Przystankiem z X Przystanków w drodze do spotkania w Kolonii (Niemcy). Wraz z Krzyżem nawiedzi nas Cudowny Obraz Matki Bożej Ocalenia. Tradycja podaje nam, że Obraz ten niósł w uroczystej procesji błagalnej papież Grzegorz Wielki w 590r. podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie. W pewnym momencie ujrzał na niebie pięknego anioła, który chował właśnie karzący miecz jako wyraz bożego gniewu. Zaraza ustąpiła a Miłosierną Madonnę, która wybłagała ludowi rzymskiemu ocalenie zaczęto czcić jako Świętą. Cudowny Obraz znajduje się do dzisiaj w Rzymie w Bazylice Matki Bożej Większej.


wstecz