wstecz
powrót do strony głównej
Księga Gości
Adres e-mail parafii Drelów
spis treści

pełne okno

zamknij pełne okno

Zobacz również:


Relacja


Świadectwa


Galerie


Program


Historia


Linki


 

Relacja z pobytu Krzyża Światowych Dni Młodzieży w Drelowie


23 czerwca 2003 r. dla Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie to szczególny dzień - nie tylko dla miejscowych parafian, ale również dla licznie przybyłych gości. W tym dniu miało miejsce niezwykle doniosłe wydarzenie, można nawet rzec – niepowtarzalne: nawiedzenie Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Cudownego Obrazu Matki Bożej Ocalenia.

Na drelowskiej ziemi, przesiąkniętej krwią męczeństwa za wiarę, w obronie Krzyża, Ewangelii, polskich pacierzy 17 stycznia 1874 r. oddało życie 13 mężczyzn przed świątynią, a ponad 200 parafian było rannych. Następnego dnia zabito kijami i zasieczono rózgami dwie kobiety i siedmiu mężczyzn.

Święto nawiedzenia Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Obrazu Matki Bożej Ocalenia to wielki dar i łaska, ale też i zobowiązanie. Proboszcz parafii w Drelowie, przy zaangażowaniu ks. Marka Chomiuka, ks. Jana Spólnego, ks. Józefa Szajdy oraz wielu życzliwych ludzi, przygotował parafię do przeżywania tych Uroczystości. Dla młodych rozpoczęły się one już w sobotę „Złaziskiem KSM-u” z całej Diecezji Siedleckiej, pod przewodnictwem ks. Marka Chomiuka Diecezjalnego Asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W niedzielę – w Wigilię nawiedzenia Świętych Znaków, podczas Mszy św. w homilii wygłoszonej w miejscowym kościele, ks. Józef Szajda Prezes Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium” powiedział: „Parafia Drelów to wielki rozdział w historii naszej Diecezji. Jest ona heroiczną kartą zapisaną krwią i ofiarą życia tutejszych Męczenników. Świątynia w Drelowie jest osobliwym Sanktuarium okupionym najwyższą ceną jaką człowiek może zapłacić – życiem”. Dziś to heroiczne dziedzictwo wiary podejmują młodzi. We współczesnym świecie, w którym jest tyle pokus, gdzie zło otrzymuje nazwę dobra, a dobro - miano zła, w szarzyźnie życia, pośród tylu zmagań, potrzeba niewątpliwie silnej wiary, świadomej religijności, budowanej na mocnych fundamentach. Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden fragment w/w homilii. Ks. Józef Szajda podkreślił: „Religia to wielka kultura, a nie zwietrzała tradycja. To mądrość serca, którą trzeba zdobywać z pokolenia na pokolenie. Nie można jej zdobyć w ciągu kilu lat. Tylko wielka idea tworzy wielkie dzieła. A taką jest religia, bo świątynie są arcydziełem architektury. Religia stworzyła arcydzieła literatury, rzeźbiarstwa, malarstwa, wychowała wspaniałych, świętych ludzi”. Są to niezwykłe wartości. Trzeba się uczyć odkrywania zawartego w nich piękna, zdobywać umiejętność właściwego korzystania z tego niezmiernie bogatego dziedzictwa, które w dziejach historii przejmuje stopniowo każde młode pokolenie.

Atmosfera pogłębionej świadomości dziedzictwa wiary, wprowadza nas bezpośrednio w przeżywanie Uroczystości Nawiedzenia Świętych Znaków, dnia 23 czerwca 2003 r. Na przygotowanym ołtarzu polowym, w głębi, widnieją symbole Eucharystii i napis: „Z NADZIEJĄ U STÓP KRZYŻA”. Trwa modlitewne oczekiwanie na ich przybycie. Oczekują parafianie, grupy pielgrzymów, przybyli goście, licznie zgromadzona młodzież, strażacy, służby porządkowe, ministranci, schola z Komarówki, przedstawiciele z Seminarium Duchownego w Siedlcach - przygotowujący liturgię oraz kapłani udzielający Sakramentu Pokuty, którzy wezmą też udział w koncelebrze Mszy św.

Trwa modlitewne oczekiwanie. Rozbrzmiewają śpiewy ku chwale Męczenników, pieśni uwielbienia Krzyża i Matki Najświętszej... Już wkrótce Święte Znaki przybywające do nas z Chełma, ujrzą wszyscy zgromadzeni. W konwoju biorą udział asystujący samochodami wraz z ks. Biskupem Henrykiem Tomasikiem. Na trasie od Włodawy do Drelowa widzi się coraz to większe grupy ludzi, wychodzących na spotkanie z Chrystusem i Matką Ocalenia. W oknach widnieją święte obrazy, jako wyraz zaproszenia, a zarazem pragnienia ludzkich serc, aby Chrystus Swoją Obecnością pobłogosławił domostwa, rodziny, pomógł godnie przeżywać codzienność.

„Największym darem miłości jest obecność”. Spotkanie z Chrystusem i Matką Bożą jest osobliwym darem. Dzisiejsza obecność w tym miejscu, jest wyrazem miłości do Maryi i Jej Syna...

Zbliża się godz. 16:30. Pojawiają się już w dali motocykle policyjne i pierwsze samochody. Rozdzwoniły się dzwony kościelne... Są już Święte Znaki. Krzyż przejmuje Proboszcz Parafii Drelów ks. Roman Wiszniewski, a następnie ojcowie jako strażnicy dziedzictwa wiary. Obraz Matki Bożej przejmują matki – jako pierwsze apostołki modlitwy, Ewangelii w domu. Rozbrzmiewają słowa modlitw: „Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie...”, „O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię, o Maryjo pobłogosław dzieci Swe...”. Dzisiejsze zgromadzenie stanowi „żywą ikonę” pielgrzymującą przez ziemię.

„Witamy Chryste obecny w Krzyżu!”. Przed Krzyżem i Maryją stają rodzice – pierwsi nauczyciele wiary ze słowami powitania: „Dziękujemy za to, że w pielgrzymce do tylu krajów Świata zechciałeś zatrzymać się także w Drelowie... Wejdź do naszych sumień i przemień je, aby w nich dokonało się prawdziwe pojednanie i nawrócenie. Aby nasze rodziny stały się na nowo <Bogiem silne>”. „Witamy Cię Matko Najświętsza – Matko Ocalenia...! Ocal nas przed grzechem, złem i zepsuciem. Przytul nas tak mocno jak tuliłaś do Matczynego Serca Swego Syna Jezusa...” – zanosiły prośby dzieci. „Oto jest dzień, który dał nam Pan...!”, „Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem...” - wołali młodzi. Tak brzmiały pierwsze słowa powitania Krzyża i Obrazu Matki Bożej przez przedstawicieli Parafii Drelów. Najstarsze pokolenie- dziadkowie- w słowach powitania z pokorą zapewnili: „W tych trudnych czasach będziemy wiernie stać przy Krzyżu Chrystusowym i nadal służyć Bogu i Ojczyźnie...”. Przedstawiciele nauczycieli powiedzieli: „Przyszłość świata i Kościoła należy do młodych pokoleń. To oni w szczególny sposób są wezwani, by stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata w dziedzinie kultury i wiary. Otoczenie ich na progu trzeciego tysiąclecia stałą troską i opieką jest jedną z najbardziej pilnych i koniecznych form dzieła nowej Ewangelizacji Kościoła w Polsce. W to szlachetne dzieło chcą włączyć się również nauczyciele i wychowawcy... Jezus Chrystus, jako Najwyższy Pedagog jest jeden, jedyny i prawdziwy, dobry i sprawiedliwy, absolutnie doskonały, kocha ludzi i to w stopniu najwyższym. Jest Autorytetem i Mądrością. Pierwszą Uczennicą, która pozostała wierna pod krzyżem razem z umiłowanym uczniem jest Maryja, Matka Jezusa. Matko Ocalenia! ... pomóż nam zachować Boga w książce i w szkole, aby polska szkoła była Bogiem silna”. Ks. Proboszcz Parafii Drelów w powitaniu zaznaczył, że 130 lat temu nasi praojcowie przelali krew przed tą świątynią. Ocalili wiarę i jedność. Dziś wokół tej świątyni zgromadzili się kapłani kilku pokoleń: „Ci najstarsi, którzy bronili wiary w okresie komunizmu. Oddawali swoje życie dzień po dniu za swoje owce, jak Dobry Pasterz”. Spieszyli z posługą kapłańską do chorych, szli z katechezą do dzieci, rodzin... „i młodzi kapłani, jeszcze pełni sił, uczą Bożego spojrzenia na życie. Są jak sól Ewangeliczna – sama niszczeje, a innych chroni...”.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Biskup Henryk Tomasik, który zaznaczył, że dzień dzisiejszy to dzień wdzięczności Chrystusowi za ofiarę Krzyża, za troskę o zbawienie każdego z nas - trzeba błagać o ten dar dla naszej młodzieży. Ks. Biskup w homilii nawiązał do starotestamentalnych korzeni wiary. Jezus Chrystus, Syn Boży jedyny niewinny, objawia wielkie tajemnice Ojca. Realizuje wielki plan zbawienia, zapoczątkowany od niewinnego Abla, przez Izaaka... Składa Siebie dobrowolnie w ofierze Krzyża – jest to wypełnienie zapowiedzi symboliki biblijnego węża miedzianego. Naród wybrany pielgrzymował, ale jego myśli nie zawsze były myślami Bożymi, dlatego Mojżesz błagał o darowanie win. Przed ofiarą Krzyża należy stanąć w postawie ciszy, adoracji, uwielbienia, ale i przebłagania. Ks. Biskup H. Tomasik w dalszej części homilii przywołał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane do młodych 19 lat temu: „...Tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”. Zachodzi głęboka potrzeba, by młodzież modliła się o dar jedności i wiary, by stanęła tak jak młody Jan, uczeń Jezusa trwający przy Krzyżu. Aby usłyszeć słowa Jezusa wypowiedziane z Krzyża: „Synu, oto Matka twoja”...

Ks. Biskup zostawił nam głębokie przesłanie nie tylko w bardzo wymownej symbolice Krzyża, ale także w odkrywaniu roli Maryi w historii zbawienia. Stajemy przed Obrazem Matki Bożej Ocalenia. Prosimy, aby Maryja była dla nas ocaleniem tak, jak ocaliła lud rzymski przed dżumą, by Polska była wierna Krzyżowi, Chrystusowi, Ewangelii... Maryja nieustannie towarzyszy Kościołowi, jest obecna w historii Kościoła i świata. Mamy wziąć Maryję do siebie tak, jak wziął Ją św. Jan. Wyrazić Jej wdzięczność za Jej osobiste oddanie, trwać w postawie kontemplacji Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Trwać przy Jezusie, to wypełnić to, co Maryja powiedziała: „Czyńcie to, co Mój Syn wam powie”. Z wiarą i ufnością stawać przy Zbawicielu i otwierać się na Jego naukę.

Ks. Biskup Tomasik poruszył jeszcze jedną bardzo istotną sprawę: są nowe dżumy XX wieku, które zagrażają człowiekowi i Ojczyźnie. Dąży się do tego, by wyeliminować to, co Boże z życia politycznego i publicznego. Eliminuje się Świętego Boga i Jego Prawo. Kolejną dżumą, która wyniszcza współczesnego człowieka jest liberalizm jako odrzucanie porządku moralnego. Sprowadzanie życia do kierowania się w nim chwilowymi uczuciami, przeżyciami... W wielu rodzinach zapomina się o tym, aby dziecko wprowadzić w życie modlitewne i sakramentalne.

Konieczne jest zwracanie się do Maryi z błaganiem o ocalenie, klękanie z wiarą przed Krzyżem, aby mieć siły całym życiem przyjąć Krzyż na własne ramiona: krzyż trudu dnia codziennego, choroby, by w ten sposób doświadczyć bliżej Chrystusa, który przez cierpienie zbawia świat. Oznacza to łączyć się, jednoczyć z Chrystusem w cierpieniu. Na zakończenie homilii ks. Biskup jeszcze raz powrócił do słów Ojca Świętego, wypowiedzianych do młodych:

„ Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”.

Po uroczystej Mszy św. nastał moment modlitwy z różańcem w ręku przed Obrazem Matki Bożej Ocalenia.. Modlitwom przewodniczyli wierni z Kółek Różańcowych. W czasie tego nabożeństwa każdy miał możliwość osobistego spotkania z Krzyżem ŚDM i Ikoną Matki Bożej. Każdy mógł podejść z jakąś konkretną intencją do Krzyża, aby go dotknąć, uklęknąć przed nim – zostać przed Krzyżem tak, jak Męczennicy tej ziemi. Taka osobista adoracja trwała jeszcze przez kolejne godziny. W tym czasie modlitwom przewodniczyła młodzież KSM, która oddając się w opiekę Chrystusowi i Matce Najświętszej, ukazywała prawdę, że tylko wyznawanie wiary życiem, daje prawdziwą wolność. Uleganie modzie, preferowanej w tzw. „brukowcach”, w konsekwencji prowadzi do zniewolenia. Nie można też tylko „karmić się” telewizją, ani też żyć według modelu uwstecznionej ateizacji. W atmosferę wyciszenia wprowadzały dodatkowo piękne recytacje o głębokiej treści religijnej jak również śpiewy uwielbienia i oddania siebie Bogu: „Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. Cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce, przecież wiesz, Tyś miłością mą, jedyną jest...” ta i wiele innych pieśni np. „Emmanuel”, „Abba, Ojcze”...

Na zakończenie pojawiły się gromkie brawa dla młodzieży ze scholi, które przemieniły się w „gromkie brawa dla Jezusa”. Ks. Marek Chomiuk podsumował uroczyste wystąpienie słowami: „ Ważne jest, aby zamieniać słowo w czyn. Byśmy swoim życiem, konkretnymi postawami wyśpiewali pieśń wdzięczności...”.

Uroczystości wieczorne zakończyły się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwem , którego udzielił ks. Proboszcz Roman Wiszniewski. Święte Znaki zostały wniesione przez młodzież do wnętrza świątyni, gdzie trwała nadal osobista adoracja.

A we wtorek 24.06. - ponowne spotkanie przy Krzyżu ŚDM i Ikonie Matki Bożej Ocalenia, ale już tylko do godz. 8. rano. O godz. 6:30 – Msza św., o 7:00 – Godzinki o Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. 7:30 – Modlitwy uwielbienia. Godz.8:00 - wyrusza Piesza Pielgrzymka z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży do Międzyrzeca, pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Tomasika. Podczas niesienia Krzyża, rozważana jest Męka Chrystusa Pana.


wstecz

Przygotowała: Agnieszka Kozaczuk - Podlaskie Echo Katolickie